անշէջ

անշէջ

Dasnabedian 1995: 414

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 4,25
inextinguible

freq: 1


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԱՆՇԷՋ — (շիջի, ջաւ.) NBH 1 0214 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c, 14c ա. ἅσβεστος inextingubiis Անշիջանելի. անշիջական. որ ոչ շիջանի. մշտավառ. մշտաբորբոք. չմարելու. ... *Հուր անշէջ. Յոբ. ՟Ի. 26: Մտթ. ՟Գ. 12: Մրկ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԳԵՀԵՆ — (ի, կամ ոյ, իւ.) NBH 1 0534 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 12c գ. γεέννα Gehenna Բառ եբր. կեէննօմ. այսինքն վիհ ենոմայ, կամ ձոր տրտմութեսն, ուր իսրայէլացիք զորդիս իւրեանց ընդ հուր սնցուցանէին. ուստի ʼի նոր կտ. վարի որպէս Հնոց անշէջ, այն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՂԱԽԱՐՇԱՆՔ — (նաց.) NBH 1 0031 Chronological Sequence: Early classical, 5c գ. Աղեաց խարշումն. այրուցք սրտի. խշխշուք. *Չարաչար կսկիծք եւ աղախարշանք. Մանդ. ՟Ժ՟Ը: *Անշէջ հրոյն աղախարշանքն. Ոսկ. եբր. ՟Ա …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՂԷԽԱՐՇ — ( ) NBH 1 0039 Chronological Sequence: 12c, 14c ա. Խարշիչ եւ խարշատիչ աղեաց, կամ սրտի. տոչորիչ. կսկծեցուցիչ. եւ Խարշատեալ սրտիւ. մորմոքեալ. գորովական. *Աղէխարշ հուրն անշէջ. Բրսղ. մրկ.: *Առաջի ունելով զմեռեալ որդի՝ աղէխարշ գորովոյն տագնապեալ զնա:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՅՐԵՄ — (եցի.) NBH 1 0098 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c ն. Հրով կիզուլ՝ տոչորել եւ ծախել. էրել. ... որպէս καίω, ἑκκαίω, κατακαίω uro, exuro, comburo *Ոսկերս մարդկան այրեսցէ ʼի վերայ քո: Հուր բորբոքեալ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԱՂՕՏԱԲՈՐԲՈՔ — ( ) NBH 1 0104 Chronological Sequence: 8c ա. Անաղօտ բորբոքեալ. պայծառ եւ անշէջ. *Անաղօտաբորբոք ճառագայթք. Խոր. հռիփս …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԱՆՑԱՆԵԼԻ — (լւոյ.) NBH 1 0107 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 7c, 10c, 11c, 12c Տ. ԱՆԱՆՑ ըստ ա. նշ. *Հրեղէն են գետքն, անանցանելի են վտակքն. Նար. ՟Ը: Եւ ըստ բ. նշ. *Փառք, կամ գիտութիւն. կամ պատուհաս անանցանելի. Յճխ. ՟Ժ: Լմբ. տնտես.: Ոսկ. յհ.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆՆՈՒԱՂ — ( ) NBH 1 0213 Chronological Sequence: Unknown date, 14c ա. ԱՆՆՈՒԱՂ ԱՆՆՈՒԱՂԵԼԻ. Որ ոչ նուաղի. անշէջ. անաղօտ. աննուազ. *Աննուազ ջահիցն վառումն. Արիստակ. նաւակատ.: *Արեգակն աննուաղելի. Ճ. ՟Ա.: *Մշտավառ ճրագ էր աննուաղելի. Ոսկիփոր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆՆՈՒԱՂԵԼԻ — ( ) NBH 1 0213 Chronological Sequence: Unknown date, 14c ա. ԱՆՆՈՒԱՂ ԱՆՆՈՒԱՂԵԼԻ. Որ ոչ նուաղի. անշէջ. անաղօտ. աննուազ. *Աննուազ ջահիցն վառումն. Արիստակ. նաւակատ.: *Արեգակն աննուաղելի. Ճ. ՟Ա.: *Մշտավառ ճրագ էր աննուաղելի. Ոսկիփոր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆՇԻՋԱԲԱՐ — ( ) NBH 1 0214 Chronological Sequence: Unknown date Տ. ԱՆՇԷՋ, մ. *Զիջեալն ʼի յերկնից հուր անշիջաբար մնալ. Մեկն. ղեւտ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆՇԻՋԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0214 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 9c, 10c, 12c ԱՆՇԻՋԱԿԱՆ ԱՆՇԻՋԱՆԵԼԻ Տ. ԱՆՇԷՋ. *Անշիջական ճառագայթ, լոյս: Հրով անշիջականաւ. Զքր. կթ.: Նար. մծբ.: Շ. ամենայն չար.: *Ճրագ, կամ հուր, կամ լոյս անշիջանելի. Եղիշ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.